Melissa Oentoro, Mualaf Yang Dulu Pernah heboh Kini Sudah Menikah

Bismillah..

Kita memohon pertolongan dan keselamatan hanya kepada Alloh, juga termasuk untuk mempertemukan, meridhoi, mempersatukan setiap orang dengan jodohnya yang sesuai kriteria pilihan Alloh.

Segala puji hanya milik Alloh, Tuhan semesta alam yang telah mengabulkan doa - doa kita, sehingga acara ijab kabul ikhwah fillah kita Dennis Yudha Lesmana dengan mualaf 1 bulan bernama Fitriya Zuhdah (d/h Melissa Oentoro) hari ini telah terlaksana dengan lancar dan khidmat, sah secara agama dan negara.

Semoga pernikahan ini membuat hati lebih tulus, ibadah makin bagus, hidup lebih lurus, ikhtiar makin serius dan taubat terus menerus..

Alloh Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:
Dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka memerintahkan yang ma’ruf, mencegah dari yang mungkar, menegakkan shalat, menunaikan zakat dan mereka ta’at kepada Alloh dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Alloh. Sesungguhnya Alloh Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. At Taubah 71)

Dalam pernikahan ada ketenangan, kedamaian, kebersihan, kesehatan, kesucian dan kebahagiaan, yang diidamkan oleh setiap insan.

Dan barang siapa membedakan dan memandang manusia dari hal yang fana (dunya) maka tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaan dan tidak ada kebahagiaan dalam hatinya, terlebih dalam rumah tangga dan hidupnya.

“Barangsiapa memberi karena Alloh, menahan karena Alloh, mencintai karena Alloh, membenci karena Alloh, dan menikahkan karena Alloh maka ia telah menyempurnakan iman.” (HR. Hakim)
“Barangsiapa menikah maka ia telah menyempurnakan separuh iman, hendaklah ia menyempurnakan sisanya.” (HR. ath Thabrani)

Karena kesempurnaan iman akan mengantarkan kepada kebaikan akhlak dalam menerapkan Islam Rahmatan Lil Alamin.

Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, karena wanita adalah tempat pria meletakkan kasih sayang disebabkan kelemahan mereka.

Mari kita menjadi suami yang tidak sekedar memberi nafkah lahir, tapi juga nafkah batin diantaranya: menjaga, memimpin, menuntun, melindungi, memberikan pengertian dan bimbingan agama kepada istrinya, serta menyuruh untuk selalu taat kepada Alloh dan Rasul-Nya (Qs. Al Ahzab : 34 dan QS. At-tahrim : 6) namun jika istri durhaka kepada suami, maka suami wajib mendidiknya dan membawanya kepada ketaatan, walaupun secara paksa demi terwujudnya keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah.

Saya bagikan beberapa dokumen foto - foto pernikahan saudara kita hari ini di masjid Daarut Tauhiid, Bandung yang ma syaa Allah sampai dihadiri mualaf - mualaf juga saudara seiman dari berbagai kota sbagai bentuk Silaturrahiim dan Ukhuwah Islamiyah.. Semoga dapat kita ambil ibrohnya..
Allah berfirman: Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. (QS al-'Ashr: 1-3)

Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Hak seorang muslim Cinta terhadap sesama muslim ada enam, yaitu :

1. Bila engkau berjumpa dengannya ucapkanlah salam,
2. Bila ia memanggilmu penuhilah panggilan itu,
3. Bila dia meminta nasehat kepadamu nasehatilah,
4.Bila dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah bacalah yarhamukallah (artinya: semoga Allah memberikan rahmat kepadamu),
5. Bila dia Sakit jenguklah
6. Bila dia meninggal dunia hantarkanlah jenazahnya (Riwayat Muslim).
“Seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya seperti bangunan yang saling mengokohkan satu dengan yang lain.” (HR. Bukhari – Muslim).

Syukron jazakumullah ikhwah atas silaturrahiim dan ukhuwah Islamiyah yang indah ini..
Allahu Akbar ! [Sumber fb Hanny Kristianto]

Baca : Punya Misi Murtadkan Muslim, Melissa Oentoro Malah Dapat Hidayah Allahu Akbar


Banner iklan disini